Monika Kadlecová

Staňte se skvělým řečníkem a udělejte byznys!

Vím, jak je důležité umět zaujmout, navázat kontakt a efektivně vést schůzku. Předá vám své bohaté zkušenosti:

Naučím vás nejen jak vystupovat na veřejnosti, byznys snídani či akviziční schůzce s klienty s využitím dokonalé body language a špičkové rétoriky, ale také jak udělat dobrý dojem a tzv. „elevator pitch“ nebo jak se co nejvýstižněji představit a prodat v rámci stanoveného času. Vše pak využijete v praxi, budete získávat kontakty nebo rovnou uzavřete obchod!