Sebeprezentujeme se všichni, všude a každý den

Možná vás občas napadne, že by nebylo špatné, naučit se
správnou rétoriku, držení těla, gestikulaci či mimiku. Dokázat
pracovat se svým strachem či trémou, když máte promluvit
před více lidmi. Jak zaujmout posluchače?